กิจกรรมที่ 5 ดูงานสิงคโปร์

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสาวศริยา ยอดโรจน์  ชื่อเล่น ริ
รหัสนักศึกษา 5346701013
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
การศึกษา
-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขา ศิลปะประยุกต์
-มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศริธรรมราช ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ปัจจุบัน
-ครูโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์

2 ความคิดเห็น:

 1. อาจารย์ได้ตรวจงานแล้วพบว่า
  กิจกรรมระบบข้อมูลของสถานศึกษาและนวัตกรรมยังไม่ได้เขียน
  ให้นักศึกษารีบดำเนินการก่อนสอบด้วย

  ตอบลบ
 2. ฝากประชาสัมพันธ์เว๊บรวมพลคนสอบผู้บริหารครับ
  http://tymufc.fix.gs/index.php

  และ

  http://tymufc.blogspot.com/

  ตอบลบ